ALL-inclusive balík – doživotní přístup
do všech kurzů/úrovní angličtiny včetně 3 kurzů pracovní angličtiny

NEJMODERNĚJŠÍ PLATFORMA

Anglicky za 30 hodin, jen 20 minut denně.

LEKTOR VŽDY PO RUCE

Váš osobní jazykový lektor jeden klik od Vás.

INDIVIDUÁLNÍ SKYPE LEKCE

Možnost dokupit si libovolný počet lekcí.

ONLINE KONVERZAČNÍ KLUB

Možnost dokoupit si libovolný počet lekcí