Obchodní podmínky

VZNIK SMLUVNÍHO VZTAHU

 1. Smluvní vztah mezi ONLINE learning s.r.o., se sídlem Nerudova 198/36, Pražské Předměstí, 500 02 Hradec Králové IČ 27477169 držitelem ochranné známky EasyLingo (dále jen jako „EL“) a účastníkem kurzu (dále jen jako „účastník“) vzniká okamžikem obdržení platby kurzovného.
 2. Po odeslání závazné objednávky bude účastníkovi zaslán potvrzující e-mail s veškerými informacemi.
 3. Veškeré doposud účastníkem učiněné objednávky jsou dostupné po přihlášení na jeho účet.
 4. Bez zbytečného odkladu poté, co EL obdrží platbu kurzovného, bude účastníkovi zaslán informační e-mail o tom, od kdy bude studijní účet zpřístupněn a od kdy může začít využívat služeb EL.

CENA KURZU

 1. Cena příslušného kurzu (dále jen jako „kurzovné“) je stanovena na období více měsíců či roku, podle ceníku EL, který je aktualizován pro každé příslušné pololetí a je k dispozici na webu www.easylingo.cz
 2. Kurzovné je možné uhradit on-line platební kartou. V případě předplatného též formou opakované platby prostřednictvím platební karty – více v bodě 7.
 3. Obdržením platby je účastník zapsán do online jazykového kurzu.
 4. Užívání online jazykového kurzu je účastníkovi garantováno po dobu minimálně tří let od jeho zakoupení.
 5. Účastník je oprávněn odstoupit od smlouvy ve lhůtě do 14 dnů ode dne uzavření smlouvy. Účastník není povinen uvádět důvody pro odstoupení od smlouvy. Lhůta pro odstoupení se považuje za zachovanou, pokud je oznámení o odstoupení v průběhu lhůty odesláno na adresu EL.
 6. Pokud účastník odstoupí od smlouvy, garantuje EL vrácení kurzovného, a to ve dvou výplatních termínech, kterými jsou 1. a 3. týden v měsíci. 
 7. Opakované platby představují automatické strhávání platby za poskytovanou službu ve frekvenci, která byla uvedena v objednávce. Nejčastěji se jedná o měsíční strávání kurzovného. Platba za službu je fixní, tedy její výše je vždy totožná s objednávkou a platbou za první období předplatného. Platba je strhávána automaticky prostřednictvím zabezpečené platební brány společnosti GOPAY s.r.o. vždy ke dni, kdy došlo k objednávce a uhrazení první platby (např. pokud objednávka a první platba proběhnou 1. 1. 2017, další platba bude automaticky stržena dne 1. 2. 2017). O tom, že platba je založena, jako opakovací, je uživatel informován v e-mailu, kterým se zaregistroval ke svému účtu. Dobu předplatného zákazník vždy vidí u svého kurzu v rámci svého účtu. Pro zrušení opakované platby nás kontaktujte na info@easylingo.cz
  Při vzniku opakované platby zákazník souhlasí:
  • se založením a parametry opakované platby,
  • s uložením platebních údajů na straně platební brány GoPay.

PRÁVA A POVINNOSTI ÚČASTNÍKA

 1. Účastník tímto dává souhlas ke shromažďování informací o své osobě, a to pouze pro administrativní a studijní potřeby EL. Účastník tímto výslovně svoluje k uložení své adresy, telefonu, emailu, popř. dalších informací týkajících se plátce kurzu do databáze EL.
 2. Uhrazením kurzovného vyslovuje účastník svůj souhlas s podmínkami užití a se smluvními podmínkami, které jsou dostupné na webu www.easylingo.cz
 3. Účastník není oprávněn propůjčovat svůj login a heslo třetím osobám. V případě porušení tohoto pravidla má EL plný nárok zrušit jeho studijní účet bez udání důvodu a nevracet účastníkovi kurzovné.
 4. Účastník online jazykového kurzu je oprávněn využívat veškeré multimediální výukové materiály výhradně pro své studijní potřeby a nemá právo je jakkoli zpřístupňovat třetím osobám. V případě porušení tohoto pravidla má OL plný nárok zrušit jeho studijní účet bez udání důvodu a nevracet účastníkovi kurzovné.
 5. Veškeré texty, cvičení, multimediální výklady, výklady gramatiky a slovíček, MP3 poslechy a video nahrávky jsou chráněny autorským zákonem.
 6. EL tímto výslovně zakazuje jakoukoli další distribuci či zpřístupňování obsahu EL třetím osobám.
 7. Účastník bere na vědomí, že studijní systém společnosti EL se vyvíjí na základě zpětné vazby uživatelů a dle nově dostupných moderních trendů v online výuce. Z toho důvodu mohou být některé funkce výukového systému aktualizovány, ukončeny či nahrazeny novými.
 8. V případě jakýchkoliv potíží je účastníkovi k dispozici zákaznická podpora na chatu a emailu, a to každý pracovní den minimálně od 8:00 do 16:00.

Přejeme Vám mnoho úspěchů při studiu v našich ONLINE jazykových kurzech.